Najciekawsze dolnośląskie zamki

Atrakcja turystyczna, która wzbudza najwięcej fascynacji to zamki, najlepiej średniowieczne i ruiny zamków. Nawet pałace nie budzą tyle emocji co zamki. Jednych i drugich na Dolnym Śląsku nie brakuje. Był to region niespokojny, podzielony na wiele księstw i będący w strefie wpływów sąsiednich królestw. Każdy władca lub rycerz chciał bronic swojego stanu posiadania, więc budował zamki, dwory obronne lub wieże (rycerskie i książęce). Dlatego też na Dolnym Śląsku powstało mnóstwo zamków, z których tylko część przetrwała w jakiejkolwiek formie do dzisiaj – https://discover.pl/zamki-dolnego-slaska/ .

Jednym z ładniejszych zamków jest zamek Książ zbudowany pod koniec XIII wieku przez Bolka I Surowego. Książęta świdnicko-jaworscy władali zamkiem przez ok. 100 lat, później był własnością

królów czeskich i węgierskich. W 1509 roku zamek dostał się w ręce Hobergów (późniejszych Hochbergów) aż do 1941 roku. Po zniszczeniach w wojnie trzydziestoletniej zburzono obwarowania i urządzono ogrody tarasowe. W pierwszej połowie XVIII wieku dokonano dużej przebudowy zamku. Zbudowano barokowe skrzydła, oficyny, budynek bramny i budynki przedzamcza. Druga wielka przebudowa nastąpiła na początku XX wieku kiedy powstały 2 neorenesansowe skrzydła zamku.

Bolko I Surowy zbudował również zamek w Kliczkowie, pod koniec XIII wieku. Sto lat później zamek przeszedł w ręce lennika króla Czech i przestał być zamkiem granicznym. W drugiej połowie XVI wieku przebudowano go na rezydencje w stylu renesansowym. Po zniszczeniach w wojnach napoleońskich w XIX wieku zamek był kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Po II wojnie światowej rozgrabiony, ale bez dużych zniszczeń. Użytkowany przez instytucje wojskowe. Obecnie jest to duży hotel ( https://discover.pl/zamek-kliczkow/ ). Podobne dzieje ma trzeci zamek zbudowany przez książąt świdnickich, a mianowicie zamek Czocha zbudowany w połowie XIII wieku. Przez wieki był ważna warownią, która z z czasem traciła na znaczeniu. Na początku XX wieku przebudowany zgodnie z wyglądem z ryciny z 1703 roku.

Zamki Bolczów i Chojnik spotkał inny los. Obydwa zamki był zbudowane w XIV wieku, na skalistych wzgórzach. Rozbudowywane i umacniane przez wieki, przystosowane do broni strzeleckiej, w końcu opuszczone w XVII wieku. Zamek Chojnik spłonął od uderzenia pioruna, zamek Bolczów spalili Szwedzi. Zamki popadły w ruinę, a na początku XIX wieku zaczęto wykorzystywać je turystycznie, budując nawet gospody. Dzisiaj są to niewątpliwie atrakcje turystyczne regionu.

(62 trazy)