Poziom kreatyniny we krwi

Poziom kreatyniny stanowi najbardziej podstawowe badanie dotyczące oceny wydolności nerek. Kreatynina jako substancja endogenna, która nie powstaje w nerkach (jest ona metabolitem przemiany materii mięśni szkieletowych), a jest jedynie przez nieprzesączana stanowi świetny wskaźnik pracy nerek.

Poziom kreatyniny we krwi jest badaniem tanim oraz ogólnodostępnym. Jest to badanie w pełni finansowane przez NFZ i w przypadku posiadania skierowania pacjent nie płaci za nie ani grosza.

Badanie to często zlecane jest nie tylko w przypadku podejrzenia choroby nerek (np. w przypadku wskazywania na nią przez objawy kliniczne), ale również jako element profilaktyki. Choroby nerek często bardzo późno dają jakiekolwiek objawy, dlatego warto przynajmniej raz do roku oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy krwi.

Norma dla populacji polskiej wynosi 0,6- 1,3 mg/ dl. Najbardziej niepokojącymi wynikami są te powyżej górnej granicy normy. Wskazują one na to, że nerki są niewydolne. Na podstawie poziomu kreatyniny można jedynie oszacować ich niewydolność (do podziału niewydolności służą inne możliwe do oznaczenia wartości).

(20 trazy)